Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  onthaalesf@wse.vlaanderen.be

  https://www.esf-vlaanderen.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

De oproep Innovatie door adaptatie (IDA) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de huidige en toekomstige beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze goede loopbaanvooruitzichten kan verwerven of behouden in elke fase van het arbeidsleven. 

Er is een maximale subsidie voorzien van 240.000 EUR per project. De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

14/08/2019


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Lokale besturen / overheden
 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - vakbonden
 • - entiteiten binnen de Vlaamse overheid

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - inactieven

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/05/2020