Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

ICAN WEST-VLAANDEREN, emino, Arktos en Argos

ICAN WEST-VLAANDEREN, emino, Arktos en Argos

Weblink arbeidsmarkt project

Timothy Vande Ginste (Manager onderzoek, ontwikkeling en projectmanagement)

  0472345619

  timothy.vandeginste@emino.be

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Emino

Emino

Kipdorpvest 50
2000 Antwerpen

  +32 3 67 07 100

  kristien.smet@emino.be

  http://www.emino.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

I CAN richt zich naar moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar. De werkzoekenden die in kader van dit project begeleid worden, bevinden zich noch in opleiding of begeleiding, noch zijn ze aan het werk.

Het doel van de integrale begeleiding die we aanbieden is het verhogen van de ‘inzetbaarheid’ van de deelnemers. Het project maakt gebruik van de methodiek ‘Missing Link’, waarbij coaches de rol van ‘trajectgezel’ innemen. Werk is vaak echter geen onmiddellijk realiseerbaar doel. In de woorden van de trajectgezellen betekent deze doelstelling ‘deelnemers dichter bij werk of dagbesteding brengen door barrières uit de weg te ruimen’. Daarnaast wordt ook de methodiek ‘Generalistisch Werkt!’ ingezet. Deze methodiek richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling van een passende ‘generalistische basishouding’ bij gespecialieerde medewerkers.
Dit ESF-project wordt georganiseerd door de partnerorganisaties Argos, Arktos en emino. 

Het aanbod wordt regionaal georganiseerd, met een zo lokaal en bereikbaar mogelijk aanbod voor elke deelnemer. De aanpak bestaat uit individuele begeleiding en een wekelijkse groepsvorming.
 


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/02/2001 - 20/02/2011


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 18/08/2020