Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

GTB

GTB

Guido Gezellelaan 7
8800 Roeselare

  051268600

  west-vlaanderen@gtb.be

  http://www.gtb-vlaanderen.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Het concept is eenvoudig: DUOday is een DOEdag voor werkzoekenden met extra ondersteuningsnood.
Zij vormen die dag een DUO met een werknemer binnen een bedrijf of organisatie. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Werknemer en werkgever maken kennis met de vaardig-heden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met extra ondersteuningsnood. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

16/05/2019 - 16/05/2019


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Organiseren van netwerking
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Re-integratie
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/03/2019