Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Het project @level2work heeft de ambitie om de hoogopgeleide anderstaligen in kaart te brengen en ze via verschillende acties toe te leiden naar werk. 
Om vraag en aanbod, werkzoekende hoogopgeleide werkzoekende en werkgever met elkaar te verbinden is het idee van een 'one-stop-shop' aangevat. Een digitaal platform wordt gecreëerd waar de hoogopgeleide anderstalige en werkgever alle informatie kunnen terugvinden over het bestaand aanbod. Het contactloket is een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk.
Daarnaast zijn er de geïntegreerde taaltrajecten die bestaan uit verschillende componenten op maat van werkzoekende hoogopgeleide anderstalige. Zo worden lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie geïntegreerd naar één geheel.
Om de werkgevers te ondersteunen wordt er meer gewerkt gemaakt om het bestaand instrumentarium van het werkplekleren verder uit te bouwen. Hierbij staat integrale coaching centraal. Ook is er aandacht voor taal- en algemene arbeidsmarktcompetenties.
De educatieve trajecten zijn trajecten naar werk die bestaan uit korte termijn en lange termijnplannen. Er wordt gewerkt met loopbaanpaden en loopbaanontwikkeling op maat van de hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden. 
De rode draad doorheen de verschillende acties van het project @level2work is 'integratie door werk' met de focus op talent en competenties. 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - anderstalige personen met een mogratei achtergrond én hoogopgeleid

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
 • - HRM
  • - Interculturaliteit
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal

Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/05/2019