Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

 TTI zet in op technologie
TTI staat voor Toegepaste Technologische Innovaties. 4Werk, de overkoepelende organisatie van West-Vlaamse maatwerkbedrijven, zet met zes TTI-proeftuinen in op technologische innovaties waarmee maatwerkbedrijven hun positie als betrouwbare toeleverancier voor de West-Vlaamse maakindustrie kracht bij zetten. Hiermee staat een nauwe samenwerking tussen maatwerkbedrijven, kennisinstellingen en reguliere ondernemingen centraal.
Via technologische innovaties kunnen doelgroepwerknemers complexere taken uitvoeren, langer aan het werk blijven, ergonomisch ondersteund worden, worden doelgroepmedewerkers ondersteund via projectie van werkinstructies, kan er kwaliteitscontrole worden gedigitaliseerd, kunnen bepaalde taken worden geautomatiseerd.  Er worden 6 proeftuinen uitgewerkt: Light guided system (mariasteen), cobot (mariasteen), Polyvalente stapelhulp (westlandia), polyvalente intelligente overheveltafel (oesterbank), automatisatie van afvoer van restafval textiel (Kringwinkel zuid-west-vlaanderen).

 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/01/2012 - 20/01/2011


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Opleidingsbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 18/08/2020