Fiche organisatie

OCMW Brugge, Dienst Tewerkstelling

OCMW Brugge, Dienst Tewerkstelling

Ruddershove 4
8000 Brugge

  050/327000

  piet.dupan@ocmw-brugge.be

Bezoek website

Piet Dupan (Hoofdmaatschappelijk Werker dienst Tewerkstelling)

  050/327440

  piet.dupan@ocmw-brugge.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

De dienst tewerkstelling van OCMW Brugge voorziet in oriënteringsbegeleiding, arbeidsbegeleiding en tewerkstellingsbegeleiding. Dit voor cliënten van OCMW Brugge. Naast individuele begeleiding worden specifieke acties of projecten voorzien. De dienst Tewerkstelling werkt hiervoor samen in de regio en met diverse partners.
Indien een begeleide vorm van tewerkstelling aangewezen is voor personen bij wie een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vastgesteld is die overbrugbaar is in een periode van 2 jaar, wordt het systeem van Tijdelijke Werk Ervaring (TWE) toegepast. Dit start met een tewerkstelling met statuut artikel 60§7 mogelijk gevolgd door een nazorgperiode. Doorstroom naar tewerkstelling is hierbij het uiteindelijke doel.


"OCMW Brugge, Dienst Tewerkstelling" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Brugge

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Leefloners
 • - Werkgevers
  • - Lokale besturen / overheden

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Leefloners
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 13/02/2019