Fiche organisatie

De Poort vzw, voor wonen en werk

De Poort vzw, voor wonen en werk

Damastweversstraat 3
8500 Kortrijk

  056 24 41 00

  info@depoortvzw.be

Bezoek website

Veerle Moerman (Coördinator Werkervaring)

  056244132

  veerle.moerman@depoortvzw.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Ontstaan:
De Poort vzw werd opgericht in 1986 en de eigenlijke werking ging van start op 15 januari 1988.
Het doel is om de kansen van kansarmen op een gezonde, menswaardige woongelegenheid te vergroten.
De Poort vzw is erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling en werkt aan de verbetering van de tewerkstellingssituatie van kansengroepen.

Visie:
De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Missie:
Een open poort voor kansengroepen naar duurzaam wonen en werk.
 


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Ergonomie
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/07/2019