Fiche contactpersoon

Organisatie

Handicap en Arbeid

Handicap en Arbeid

Vooruitgangsstraat 323 bus 3
1030 Brussel

  +32498431041

  jos.wouters@handicapenarbeid.be

  http://www.handicapenarbeid.be


Omschrijving functie:

ik doe beleidswerk, binnen de Commissie Diversiteit van de SERV, het stakeholdersforum van de VDAB, de algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur van GTB. Al mijn thema's handelen over handicap en arbeid. Handicap is een breed begrip, daaronder vallen niet alleen de klassieke handicaps, maar ook chronische aandoeningen (zoals MS, ALS ...) en langdurige aandoeningen (zoals kanker, ...). Ik stuur een overlegplatform aan van verenigingen van personen met een handicap en chronische ziekte. Ik heb een uitgebreid netwerk en expertise in verband met handicap en arbeid. U mag me altijd contacteren, om te zien of samenwerking of andere acties mogelijk zijn.


"Jos Wouters" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Personen met een arbeidsbeperking

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Personen met een arbeidsbeperking

Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/07/2019