Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

 • Regierol rond wijk-werken, algemene coördinatie van de wijk-werkorganisator Wijk-Up interlokale vereniging.
 • Deel van het team van wijk-werkbemiddelaars, inspringen om continuïteit van de werking te garanderen.
 • Noden detecteren en pro-actief nieuwe geschikte werkvloeren voor wijk-werken zoeken.
 • Op zoek gaan naar (regionale) projecten die Wijk-Up kan ondersteunen.
 • Relaties opbouwen met en tussen de verschillende partners, zoals VDAB, OCMW, steden en gemeenten, …
 • Algemeen aanspreekpunt voor wijk-werken in de Brugse regio, communicatie verzorgen en promotie voeren.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Scholen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - wijk-werken

Deze fiche werd laatst aangepast op: 20/06/2019