Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Als consulent integratie bij het Agentschap Integratie & Inburgering geef ik advies en vorming aan organisaties rond taal en cultuur op de werkvloer.  Ik geef ook begeleiding aan organisaties in het opzetten van een taalbeleid en een diversiteitsbeleid, het interculturaliseren van een organisatie of inzetten op cultuursensitief handelen.  Bijdragen aan een goede samenwerking in onze diverse samenleving, en in het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, is het doel van mijn werk.


"Purdey Van Heghe" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Discriminatie
  • - Interculturaliteit
  • - Taal

Gerelateerde nieuwsitems:

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/05/2019