Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

o Management van de projecten
o Bijdrage tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de organisatie
o Beheersing en ontwikkeling van de eigen materie
o Administratief Beheer en opvolging van de projecten/ organisatie
o Fondsenwerving + Budgetbeheer overeenkomstig de richtlijnen uitgaande van het bestuur van de vzw en daarmee samengaande contractopvolging.
o Coachen en begeleiden van de medewerkers
o Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van de projecten
o Formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen in het kader van meewerken aan projecten of verbeteren van de werking of dienstverlening
o Meewerken aan een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie
o Vertegenwoordigen van het project of de dienst


"Kelly Lebon" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [05-10-2022] Check blijfkennismaken.be voor alle info over het West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren en de presentaties van de eerste netwerkdag

- [25-02-2022] Vacature leerloopbaanbegeleider regio Kortrijk - Roeselare

- [25-02-2022] Vacature leerloopbaanbegeleider regio Kortrijk - Ieper

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - levenslang leren als hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren

- [30-03-2023] Online experttalk: wat is leerloopbaanbegeleiding

- [17-03-2023] Online Experttalk: opleidingsstructuur van Vlaanderen

- [10-03-2023] Online Experttalk: VDAB-opleidingen

- [14-02-2023] Experttalk diplomagelijkschakeling

- [30-01-2023] Online experttalk opleidingsincentives voor werknemers

- [03-10-2022] Netwerkdag West-Vlaams Partnerschap Levenslang Leren

- [24-05-2022] Gratis opleidingsmarkt: IT, Administratieve en technische opleidingen

- [12-05-2022] Online Experttalk: opleidingsmogelijkheden voor anderstaligen

- [29-04-2022] Online Experttalk: leerloopbaanbegeleiding voor werkzoekenden

- [07-02-2022] Online experttalk: VDAB-opleidingen

- [20-09-2021] Opleidingsmogelijkheden voor ongekwalificeerde uitstromers

- [13-09-2021] VDAB-opleidingen

- [06-09-2021] Leerloopbaanbegeleiding voor werkzoekenden

- [02-09-2021] Werken en studeren: micro-degrees, postgraduaten en navormingen

- [29-03-2021] Expert Talk: Wil je graag meer informatie over VDAB-opleidingen?

- [29-03-2021] Wil je graag meer informatie over VDAB-opleidingen?

- [04-03-2021] Wil je graag meer informatie over het opleidingslandschap?

- [25-02-2021] Expert Talk - Wil je graag meer informatie over het opleidingslandschap in West-Vlaanderen?

- [29-01-2021] Expert Talk: Wil je graag meer informatie over VDAB-opleidingen?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 20/12/2022