Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Coördinator van het project 'Satellietenmodel Westhoek'.
Versterken van Levenslang Leren (algemeen) en het opleidingsaanbod voor volwassenen (specifiek) in de Westhoek.
Verbinden van de opleidings- en toeleidingspartners in de regio Westhoek en hun samenwerking faciliteren.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Westhoek

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-03-2023] Februari 2023: nieuwe fiches in het arbeidsmarktvademecum


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - levenslang leren als hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren


Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/02/2023