Fiche contactpersoon

Organisatie

De Stuyverij vzw

De Stuyverij vzw

Roeland Saverystraat 26
8500 Kortrijk

  0499393049

  info@destuyverij.be

  http://www.destuyverij.be


Omschrijving functie:

Als sociaal ondernemer probeer ik een creatieve duizendpoot te blijven. Na 11 jaar  jeugdwerk, vrijetijdsondersteuning en ontmoeting binnen VOC Opstap vzw blijft het kriebelen om op een speelse en laagdrempelige manier mensen met elkaar te verbinden. Projecten zoals vzw Compagnie Collage (verhalen vertellen), buurtverbindend werken, Pand 46... leerden me dat activering de positieve bijvangst is van authentiek en van onderuit aan de slag te gaan met mensen.

Als coördinator van het ESF project (Activeren door middel van stuyfplekmethodiek), ben ik een speelse bruggenbouwer met een ondernemend kantje. Door mensen de ruimte te geven om te experimenteren en te spelen wil ik samen met onze bestuyvers een positieve impact hebben op de wereld. We hebben de ambitie om werk te maken van een stuyvend netwerk waar stuyfplekken, doeplekken, makersplekken en andere derde plekken in de samenleving onderling verbonden raken. Via FB 'Stuyfnet' ontdek je alvast een prototype van onze online stuyfplek.

Mijn drijfveer zit in het bewegen van netwerken en het stimuleren van ondernemen door middel van experiment en creativiteit #verbindenwerkt

 


"Benjamin Schatteman" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Roeselare
 • - Tielt
 • - Brugge
 • - Kortrijk

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Organiseren van netwerking
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Doorstroom
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/06/2020