Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

4Werk vzw

4Werk vzw

Koolskampstraat 39B
8830 Hooglede/Gits

  051 23 08 11

  info@vierwerk.be

  http://www.4werk.be


Omschrijving functie:

Via het Shared Engineering Bureau (SEB) faciliteer ik kennisdeling en samenwerking onder de West-Vlaamse maatwerkbedrijven en probeer ik de innovatiecultuur te versterken binnen 4Werk:

 • Door de proeftuinen te ondersteunen in de experimentele ontwikkeling en cocreatie.
 • Door technologische oplossingen te helpen vertalen en herschalen naar de specifieke context van andere (vaak kleinere) maatwerkbedrijven.
 • Door de doorstroming & overdracht van de technologische kennis te versterken naar andere maatwerkbedrijven en het bredere bedrijfsleven


"Bart Neels" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - HRM
  • - Ergonomie
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/06/2020