Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

  056235051

  info@voka.be

  http://www.voka.be/west-vlaanderen


Omschrijving functie:

Binnen 'kennis & advies menselijk kapitaal' wordt gefocust op het bewerkstelligen van onderstaande pijlers:

- betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
- activering van werkzoekenden en inactieven
- verbetering van de arbeidsmobiliteit
- betere positionering van onze ondernemingen op de arbeidsmarkt (employer branding en HR)

We geven bovenstaande pijlers vorm door in te zetten op:

- eerstelijnsadvies en coaching voor onze ondernemingen betreffende hrm, arbeidsmarkt en onderwijs
- de regioverantwoordelijken inhoudelijk ondersteunen betreffende arbeidsmarkt -en onderwijsdossiers
- (piloot)projecten opzetten omtrent: integratie van niche-doelgroepen zoals bijv. vluchtelingen, STEM, internationale migratie, employer branding, interregionale mobiliteit, generatiemanagement, HR etc.
- netwerk uitbouwen met én tussen ondernemingen en intermediaire organisaties 


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Opleidingsbeleid
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-10-2020] 3 webinars over hoe je jouw werkzoekenden nog vlotter kan matchen met werkgevers via 3ClicksAway

- [22-04-2020] Hoe pas je 'social distancing' op de werkvloer toe? Waar vind je correcte info en goede praktijkvoorbeelden?


Gerelateerde events:

- [29-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [27-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway

- [22-10-2020] Webinar: match jouw werkzoekenden nog vlotter met werkgevers via 3ClicksAway


Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/05/2020